วิธีสร้างอาหารเพิ่ม สำหรับโปรแกรมนับแคลอรี่ CalForLife

September 09,2015 0By CalForLife.com

วิธีสร้างอาหารเพิ่ม สำหรับโปรแกรมนับแคลอรี่ CalForLife
3000Page viewed: 3000 times

ที่ www.CalForLife.com เรามีฟังก์ชั่นสร้างอาหารของคุณเอง ซึ่งสามารถสร้างได้ 2 วิธีคือ การสร้างจากส่วนประกอบ และ สร้างโดยการใส่ค่าสารอาหารโดยตรง

สร้างโดยใส่สารอาหาร

 1. หลังจาก Login เข้าหน้า By Nutritions
 2. ใส่รุปอาหาร(จะใส่หรือไม่ก็ได้)
 3. เลือกชนิด Food (อาหาร) หรือ Drink (เครื่องดื่ม)
 4. ใส่ชื่ออาหารเป็นภาษาอังกฤษ 4-200 ตัวอักษร ตัวอักษรพิเศษที่ใช้ได้คือ , space / % &
 5. ใส่ชื่ออาหารเป็นภาษาไทย 4-200 ตัวอักษร ตัวอักษรพิเศษที่ใช้ได้คือ , space / % &
 6. หลังจากใส่ชื่อหากด้านหน้าชื่อ เป็นเครื่องหมาย แสดงว่าชื่อซ้ำให้ลองชื่ออื่นอีกครั้ง
 7. ใส่ข้อมูลหน่วยการบริโภค เช่น 20g, 1 tbsp(15g), 1 set, 1 dish ฯลฯ
 8. ใส่ข้อมูลปริมาณ โปรตีน(กรัม), คาร์โบไฮเดรค(กรัม), ไขมัน(กรัม) และ พลังงาน(แคลอรี่) ที่ได้รับต่อหน่วยการบริโภค
 9. ใส่ข้อมูลสารอาหารอื่นๆ เช่น Saturated Fat(ไขมันอิ่มตัว), Cholesterol(คลอเรสเตอรอล), Sodium(เกลือ) ฯลฯ
 10. หากต้องการช่องเพิ่มสำหรับใส่สารอาหารอื่นๆกด More Nutritions
 11. ตรวจสอบของมูล แล้วกด Add New Food เพื่อสร้างอาหารใหม่

สามารถแก้ไขรายละเอียดอาหารได้จากหน้า My Food และสามารถใช้งานเพิ่มแคลอรี่จาก My Food ในหน้า My Cal ได้ทันที

ตัวอย่างสร้างอาหารหน้า By Nutritions
ตัวอย่างการสร้างอาหารหน้า By Nutritions

สร้างโดยส่วนประกอบ

 1. หลังจาก Login เข้าหน้า By Ingredients
 2. ใส่รุปอาหาร(จะใส่หรือไม่ก็ได้)
 3. เลือกชนิด Food (อาหาร) หรือ Drink (เครื่องดื่ม) พร้อมใส่ชื่ออาหารภาษาอังกฤษ และภาษาไทย และใส่หน่วยบริโภค
 4. ใส่ส่วนประกอบของอาหารด้วยการค้นหาและเลือกจากรายการ
 5. เลือกหน่วยอาหารและ ใส่ค่าปริมาณ(Quantity)ที่ใส่
 6. กดปุ่ม Add Ingredient เพื่อเพิ่มส่วนประกอบลงตาราง ที่7
 7. ตารางแสดงส่วนประกอบ
 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4-6 จนเพิ่มส่วนประกอบอาหารทั้งหมด
 9. ตรวจสอบของมูล แล้วกด Add New Food เพื่อสร้างอาหารใหม่
  1. สามารถแก้ไขรายละเอียดอาหารได้จากหน้า My Food และสามารถใช้งานเพิ่มแคลอรี่จาก My Food ในหน้า My Cal ได้ทันที

   ตัวอย่างสร้างอาหารหน้า By Ingredients
   ตัวอย่างการสร้างอาหารหน้า By Ingredients

   ใช้อาหารใหม่

   1. ในหน้า My Cal หลังจากสร้างอาหารแล้วจะมีรายการเพิ่มขึ้นใน My Food สามารถเลือกใช้งานได้
   2. เลือกรายการอาหารที่ต้องการ
   3. ระบบจะแสดงข้อมูลแคลอรี่และสารอาหารของอาหารนั้นๆ
   4. กดปุ่ม Add Calories from My Food เพื่อเพิ่มรายการอาหารนั้นๆลงแคลอรี่
   ตัวอย่างการใช้อาหาร My Food
   ตัวอย่างการใช้อาหาร My Food

อาหารใหม่น่าสนใจ

กะปิหวาน
กะปิหวาน

Oct 11 2019 02:29 PM

by chatcharin

ไชโป๊ผัดไข่
ไชโป๊ผัดไข่

Oct 10 2019 08:03 PM

by balmki

ต้มจืดแครรอทไก่
ต้มจืดแครรอทไก่

Oct 01 2019 09:43 AM

by paengpeak

อาหารยอดนิยม

ฟักทอง
ฟักทอง

Jul 22 2015 06:58 PM

by boong

ปลา,แซลมอน
ปลา,แซลมอน

Jul 10 2015 10:25 AM

by boong

ข้าวสวย
ข้าวสวย

Sep 01 2016 05:00 PM

by nootnoi1809

ปลา, นิล
ปลา, นิล

Jul 10 2015 10:32 AM

by boong

หมู, ทอด
หมู, ทอด

Jul 12 2015 11:50 AM

by boong

ต้มเลือดหมู
ต้มเลือดหมู

Aug 22 2015 02:42 AM

by CalForLife.com