วิธีการตั้งค่า My Target (เป้าหมายส่วนตัว)

September 05,2015 0By CalForLife.com

วิธีการตั้งค่า My Target (เป้าหมายส่วนตัว)
2148Page viewed: 2148 times

หลังจากสมัครสมาชิกแล้ว สิ่งแรกที่ต้องทำคือตั้งค่าเป้าหมายส่วนตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถตั้งค่าได้จากหน้า My Target โดยค่าที่ตั้งจะใช้เพื่อแสดงผลเปรียบเทียบกับโปรแกรมนับแคลอรี่ในหน้า My Cal

การตั้งค่ามีขันตอนดังต่อไปนี้

  1. เปลี่ยนเมนูเป็นภาษาไทย
  2. กรอกข้อมูลเพิ่อคำนวณพลังงานที่ต้องการต่อวัน
  3. กดปุ่ม คำนวณ
  4. ทำซ้ำข้อ 2-4 จนได้ค่าที่ต้องการกดปุ่ม ตั้งค่านี้เป็นเป้าหมายส่วนตัว
  5. หากต้องการเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายส่วนตัวสามารถแก้ไขได้ในส่วนที่ 5 อยู่ส่วนล่างถัดจากกราฟ
  6. หากต้องการเพิ่มสารอาหารที่ต้องการควบคุมสามารถเพิ่มได้ในส่วนที่ 6
  7. หลังจากเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วกด 7 เพื่อบันทึกค่า
ตัวอย่างการตั้งค่าเป้าหมายส่วนตัว My Target
ตัวอย่างการตั้งค่าเป้าหมายส่วนตัว My Target

อาหารใหม่น่าสนใจ

อาหารยอดนิยม

ฟักทอง
ฟักทอง

Jul 22 2015 06:58 PM

by boong

ปลา,แซลมอน
ปลา,แซลมอน

Jul 10 2015 10:25 AM

by boong

ข้าวสวย
ข้าวสวย

Sep 01 2016 05:00 PM

by nootnoi1809

ปลา, นิล
ปลา, นิล

Jul 10 2015 10:32 AM

by boong

หมู, ทอด
หมู, ทอด

Jul 12 2015 11:50 AM

by boong

ต้มเลือดหมู
ต้มเลือดหมู

Aug 22 2015 02:42 AM

by CalForLife.com