วิธีอ่านฉลากอาหาร (ฉลากโภชนาการ)

September 13,2015 0By CalForLife.com

วิธีอ่านฉลากอาหาร (ฉลากโภชนาการ)
17863Page viewed: 17863 times

การอ่านฉลากอาหารเป็นกุญแจสำคัญในการคุมอาหารให้ได้ผล ฉลากอาหารแสดงข้อมูลสารอาหาร (Nutrition Facts) จากอาหารนั้นๆภายในหนึงหน่วยบริโภคที่กำหนดโดยมีรูปแบบเป็นสากล ซึ่งช่วยเป็นข้อมูลก่อนการตัดสินใจว่าเราควรทานอาหารนั้นๆหรือไม่ มีวิธีการอ่านค่าตามตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างการอ่านค่าฉลากอาหาร
ตัวอย่างการตั้งค่าฉลากอาหาร

วิธีการอ่านค่าฉลากอาหาร

เรียงลำดับจากบนลงล่างเทียบกับอาหารตัวอย่างคือ กาแฟเย็นลาเต้ Starbuck

= ค่านี้สำคัญ, = ควรหลีกเลี่ยง, = ควรงด

 1. Serving Size (หน่วยบริโภค)

  อยู่ส่วนบนของฉลาก ใช้แสดงข้อมูลหน่วยบริโภคซึ่งปริมาณสารอาหารที่แสดงในตารางคือสารอาหารที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยบริโภคนี้ จากตัวอย่างหน่วยบริโภคคือ Tall(12oz)

 2. Calories (แคลอรี่)

  แสดงปริมาณพลังงานที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยบริโภค จากตัวอย่างพลังงานที่ได้รับจากกาแฟเย็นลาเต้ Starbuck ปริมาณ Tall(12oz) คือ 100 แคลอรี่

 3. Calories from Fat (แคลอรี่จากไขมัน)

  แสดงปริมาณพลังงานที่ได้รับจากไขมันต่อหนึ่งหน่วยบริโภค จากตัวอย่างพลังงานที่ได้รับจากไขมันของกาแฟเย็นลาเต้ Starbuck ปริมาณ Tall(12oz) คือ 32 แคลอรี่

 4. Total Fat (ไขมันรวม)

  แสดงปริมาณไขมันรวมหน่วยเป็นกรัมทางด้านซ้ายพร้อมกับร้อยละเทียบกับค่าแนะนำต่อวันทางด้านขวา* จากตัวอย่างไขมันรวมที่ได้รับจากกาแฟเย็นลาเต้ Starbuck ปริมาณ Tall(12oz) คือ 3.5 กรัม หรือคิดเป็น 5% ของปริมาณไขมันที่แนะนำต่อวัน

 5. Saturated Fat (ไขมันอิ่มตัว)

  Saturated Fat เป็นไขมันอิมตัวที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะทำให้ระดับ cholesterol ในเลือดสูง

  แสดงปริมาณไขมันอิ่มตัวชนิด Saturated หน่วยเป็นกรัมทางด้านซ้ายพร้อมกับร้อยละเทียบกับค่าแนะนำต่อวันทางด้านขวา* จากตัวอย่างไขมันอิ่มตัว Saturated ที่ได้รับจากกาแฟเย็นลาเต้ Starbuck ปริมาณ Tall(12oz) คือ 2 กรัม หรือคิดเป็น10% ของปริมาณไขมันที่แนะนำต่อวัน

 6. Polyunsaturated and Monounsaturated Fat (ไขมันไม่อิ่มตัว)

  เป็นไขมันไม่อิมตัวชนิดดี

  แสดงปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวหน่วยเป็นกรัมทางด้านซ้าย จากตัวอย่างไขมันไม่อิ่มตัวที่ได้รับจากกาแฟเย็นลาเต้ Starbuck ปริมาณ Tall(12oz) คือไม่ระบุ

 7. Trans Fat (ไขมันอิ่มตัว)

  Trans Fat เป็นไขมันอิมตัวที่สร้างขึ้นจากการเติมไฮโดรเจนลงในไขมันอิ่มตัว ควรงดเพราะส่งผลเสียต่อร่างกาย

  แสดงปริมาณไขมันอิ่มตัว Trans หน่วยเป็นกรัม จากตัวอย่างไขมันอิ่มตัว Trans ที่ได้รับจากกาแฟเย็นลาเต้ Starbuck ปริมาณ Tall(12oz) คือไม่ระบุ

 8. Cholesterol (คลอเรสเตอรอล)

  แสดงปริมาณคลอเรสเตอรอลหน่วยเป็นมิลลิกรัม จากตัวอย่างคลอเรสเตอรอลที่ได้รับจากกาแฟเย็นลาเต้ Starbuck ปริมาณ Tall(12oz) คือ15 มิลลิกรัม

 9. Sodium (เกลือ)

  เกลือเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะได้รับมากเกินไป มีค่าแนะนำอยู่ที่ 2,400 มิลลิกรัมต่อวัน

  แสดงปริมาณเกลือหน่วยเป็นมิลลิกรัม จากตัวอย่างเกลือที่ได้รับจากกาแฟเย็นลาเต้ Starbuck ปริมาณ Tall(12oz) คือ 80 มิลลิกรัม

 10. Potassium (โพแทสเซียม)

  โพแทสเซียมมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเช่น ช่วยสะสมพลังงานสำหรับกล้ามเนื้อ, มีส่วนช่วยทำให้กระดูกแข็งแรง, เป็นส่วนสำคัญในการส่งข้อมูลในระบบประสาท ฯลฯ พบมากใน ผักโขม,เห็ด,ถั่ว ฯลฯ

  แสดงปริมาณโพแทสเซียมหน่วยเป็นมิลลิกรัม จากตัวอย่างโพแทสเซียมที่ได้รับจากกาแฟเย็นลาเต้ Starbuck ปริมาณ Tall(12oz) คือ ไม่ระบุ

 11. Total Carbohydrate (คาร์โบไฮเดรตรวม)

  แสดงปริมาณคาร์โบไฮเดรตรวมจาก ไฟเบอร์,น้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตอื่นๆหน่วยเป็นกรัม จากตัวอย่างคาร์โบไฮเดรตรวมที่ได้รับจากกาแฟเย็นลาเต้ Starbuck ปริมาณ Tall(12oz) คือ 10 กรัม

 12. Dietary Fiber (ไฟเบอร์หรือใยอาหาร)

  แสดงปริมาณไฟเบอร์หรือใยอาหารหน่วยเป็นกรัม จากตัวอย่างไฟเบอร์หรือใยอาหารที่ได้รับจากกาแฟเย็นลาเต้ Starbuck ปริมาณ Tall(12oz) คือ 0 กรัม

 13. Sugar (น้ำตาล)

  น้ำตาลเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะสามารถดูดซึมและสะสมเป็นไขมันได้อย่างรวดเร็ว ปริมาณน้ำตาลแนะนำต่อวันของชายไม่ควรเกิน 37 กรัมต่อวัน และหญิงไม่ควรเกิน 25 กรัมต่อวันเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

  แสดงปริมาณน้ำตาลหน่วยเป็นกรัม จากตัวอย่างน้ำตาลที่ได้รับจากกาแฟเย็นลาเต้ Starbuck ปริมาณ Tall(12oz) คือ 9 กรัม

 14. Protein (โปรตีน)

  แสดงปริมาณโปรตีนหน่วยเป็นกรัม จากตัวอย่างโปรตีนที่ได้รับจากกาแฟเย็นลาเต้ Starbuck ปริมาณ Tall(12oz) คือ 6 กรัม

 15. Vitamin and Mineral (วิตามินและแร่ธาตุ)

  แสดงปริมาณวิตามินและแร่ธาตุหน่วยเป็นร้อยละเทียบจากปริมาณแนะนำต่อวัน*หรือหน่วยอื่นๆ จากตัวอย่างกาแฟเย็นลาเต้ Starbuck ปริมาณ Tall(12oz) มี Vitamin A 6%, Vitamin C 0%, Calcium 25%, Iron 0% และ Caffeine 75มิลิกรัม

 16. * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนอเมริกันอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2000 กิโลแคลอรี่
  ซึ่งปริมาณสารอาหารแนะนำสำหรับคนอเมริกันเทียบกับคนไทยมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในระดับวิตามินปริมาณสารอาหารแนะนำสำหรับคนอเมริกัน
  ปริมาณสารอาหารแนะนำสำหรับคนไทย

Interesting New food

Popular food

ฟักทอง
ฟักทอง

Jul 22 2015 06:58 PM

by boong

ข้าวสวย
ข้าวสวย

Sep 01 2016 05:00 PM

by nootnoi1809

ปลา,แซลมอน
ปลา,แซลมอน

Jul 10 2015 10:25 AM

by boong

หมู, ทอด
หมู, ทอด

Jul 12 2015 11:50 AM

by boong

ปลา, นิล
ปลา, นิล

Jul 10 2015 10:32 AM

by boong

Responsive image