ไขมันในร่างกายที่เหมาะสมคือเท่าไหร่?

March 06,2020 0By CalForLife.com

ไขมันในร่างกายที่เหมาะสมคือเท่าไหร่?
501Page viewed: 501 times

ซึ่งปริมาณไขมันในร่างกายจะพิจารณาได้ดังนี้...

⭐️ ชาย 35-40% ขึ้นไป หญิง 35-40% ขึ้นไป = ปริมาณไขมันมากเกินไป ถึงระดับวิกฤต มีขนาดรูปร่างอ้วนกลม

⭐️ ชาย 21-30% หญิง 31-40% = มีปริมาณไขมันส่วนเกินในร่างกาย มีขนาดรูปร่างท้วม

⭐️ ชาย 13-20% หญิง 23-30% = ปริมาณไขมันอยู่ในเหณฑ์ตามมาตรฐานทั่วไป

⭐️ ชาย 8-10% หญิง 20-22% = ปริมาณไขมันน้อย มีกล้ามเนื้อชัดเจน

⭐️ ชาย 5-7% หญิง 15-17% = ปริมาณไขมันน้อยมาก

⭐️ ชาย น้อยกว่า 5% หญิง น้อยกว่า 15% = ปริมาณไขมันน้อยจนถึงขั้นวิกฤต

อาหารใหม่น่าสนใจ

อาหารยอดนิยม

ฟักทอง
ฟักทอง

Jul 22 2015 06:58 PM

by boong

ข้าวสวย
ข้าวสวย

Sep 01 2016 05:00 PM

by nootnoi1809

ปลา,แซลมอน
ปลา,แซลมอน

Jul 10 2015 10:25 AM

by boong

หมู, ทอด
หมู, ทอด

Jul 12 2015 11:50 AM

by boong

ปลา, นิล
ปลา, นิล

Jul 10 2015 10:32 AM

by boong

Responsive image