Logo

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ Calforlife

เว็บไซต์ calforlife.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการคำนวณแคลอรี่ได้ง่าย ๆ และยังสามารถบันทึกแคลอรี่ที่ได้รับประทานอาหารไปในแต่ละวันอีกด้วย นอกจากนี้ Calforlife ยังเป็นฐานข้อมูลโภชนาการอาหารขนาดใหญ่ ที่ได้รวบรวมข้อมูลโภชนาการอาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย หรืออาหารต่างประเทศ จากผู้ใช้งานเพื่อเป็นส่วนช่วยในการควบคุมปริมาณแคลอรี่ในร่างกาย

ข้อกำหนดการใช้งานนี้จะเป็นการควบคุมการใช้เว็บไซต์ในแต่ละครั้ง ท่านจะต้องสมัครสมาชิกกับ Calforlife หากท่านไม่สมัครสมาชิกท่านจะไม่สามารถเพิ่มข้อมูลโภชนาการอาหาร และบันทึกแคลอรี่ในแต่ละวันได้ โดยท่านจะต้องรับรองว่าท่านได้ปฏิบัติตามและเข้าใจรายละเอียด ดังนี้

 1. เว็บไซต์ Calforlife มีวัตถุประสงค์เพื่อคำนวณแคลอรี่และควบคุมน้ำหนักเท่านั้น ไม่ได้มีขึ้นเพื่อให้คำแนะนำทางการแพทย์

  เว็บไซต์ Calforlife ได้ให้บริการคำนวณแคลอรี่ และข้อมูลโภชนาการอาหาร เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมน้ำหนัก ท่านไม่ควรใช้ข้อมูลแทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษา

  ** หากท่านมีข้อสงสัย หรือมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพที่เกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์ ท่านควรปรึกษาแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลสุขภาพ เพราะหากท่านนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้เชิงการแพทย์ จะถือเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว **

 2. หน้าที่ของผู้ใช้งาน

  หากท่านมีการเพิ่มข้อมูลโภชนาการที่ไม่ครบถ้วน ทางเราขออนุญาตมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานให้ปรับเปลี่ยนข้อมูล หากผู้ใช้งานยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนทางเราขอสงวนสิทธิในการซ่อน หรือปิดข้อมูลของท่านทันที

 3. แนวทางการเพิ่มข้อมูลโภชนาการอาหาร

  Calforlife เป็น Community ที่ให้ผู้ที่อยากคำนวณแคลอรี่สามารถมาเพิ่มข้อมูลโภชนาการอาหารผ่านทางเว็บไซต์ได้ โดยการเพิ่มข้อมูลโภชนาการท่านควรปฏิบัติ ดังนี้

  1. การลงข้อมูลโภชนาการที่นำมาจากแบรนด์ของสินค้า หรือข้อมูลโภชนาการที่ผู้ใช้สาธารณลงนั้น ข้อมูลที่นำมาจะต้องถูกต้องตามข้อมูลโภชนาการ นอกจากนี้ทาง Calforlife จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือใดๆ ที่มีบนเว็บไซต์ทั้งสิ้น
  2. รูปภาพที่นำมาใช้หากไม่ตรงตามข้อมูลโภชนาการของสินค้านั้น ๆ ทางเราขอสงวนสิทธิในการซ่อน หรือปิดข้อมูลของท่านไว้ก่อนเพื่อการตรวจสอบ