ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 ขวด

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 30

พลังงานจากไขมัน 0

% ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0g

0%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม 105mg

4%

โพแทสเซียม __mg

3%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 7g

2%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล 5g

โปรตีน 0g

0%

วิตามินซี

200%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

58Page viewed: 58 times

พลังงานและสารอาหารจาก C-vitt Pomegranate ( C-Vitt วิตามินทับทิม )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน C-Vitt วิตามินทับทิม ในปริมาณ 1 ขวด มีพลังงานทั้งหมด 30 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 0 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 7 กรัม, ไขมัน 0 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

อาหารใกล้เคียง