แคลอรี่ใน Cabbage, mustard, salted ( ผักกาด, ดองเค็ม )

14515Page viewed: 14515 times

พลังงานและสารอาหารจาก Cabbage, mustard, salted ( ผักกาด, ดองเค็ม )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ผักกาด, ดองเค็มในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 28 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 1.1 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 5.6 กรัม, ไขมัน 0.1 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 28

พลังงานจากไขมัน 1

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0.1g

0%

ไขมันอิ่มตัว 0g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 717mg

30%

โพแทสเซียม 246mg

20%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 5.6g

2%

ใยอาหาร 3.1g

12%

น้ำตาล 1.4g

โปรตีน 1.1g

2%

วิตามินเอ

19%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

7%

เหล็ก

4%

วิตามืนดี

0%

วิตามินบี 6

15%

วิตามินบี 12

0%

แมกนีเซียม

4%

ไทอามิน

3%

ไรโบพลาวิน

5%

ไนอาซิน

4%

วิตามินอี

0%

วิตามินเค

145%

ซิงค์

2%

ฟอสฟอรัส

3%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา