แคลอรี่ใน Coffee, 3 in 1, Nescafe ( กาแฟ, 3 in 1, เนสกาแฟ )

12938Page viewed: 12938 times

พลังงานและสารอาหารจาก Coffee, 3 in 1, Nescafe ( กาแฟ, 3 in 1, เนสกาแฟ )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน กาแฟ, 3 in 1, เนสกาแฟในปริมาณ 1 pack (19.4 g) มีพลังงานทั้งหมด 86 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 1 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 16 กรัม, ไขมัน 2 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 pack (19.4 g)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 86

พลังงานจากไขมัน 18

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 2g

3%

ไขมันอิ่มตัว 2g

10%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0g

ไขมันทราน Fat 0g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 20mg

1%

โพแทสเซียม 0mg

1%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 16g

5%

ใยอาหาร 1g

4%

น้ำตาล 11g

โปรตีน 1g

2%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา