แคลอรี่ใน Cranberry-apple juice drink, low calorie, with vitamin C added

661Page viewed: 661 times

พลังงานและสารอาหารจาก Cranberry-apple juice drink, low calorie, with vitamin C added

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Cranberry-apple juice drink, low calorie, with vitamin C addedในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 19 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 0.1 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 4.7 กรัม, ไขมัน 0 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 19

พลังงานจากไขมัน 0

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0g

0%

ไขมันอิ่มตัว 0g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 5mg

0%

โพแทสเซียม 45mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 4.7g

2%

ใยอาหาร 0.1g

0%

น้ำตาล 4.6g

โปรตีน 0.1g

0%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

53%

แคลเซียม

1%

เหล็ก

0%

วิตามืนดี

0%

วิตามินบี 6

1%

วิตามินบี 12

0%

แมกนีเซียม

1%

ไทอามิน

0%

ไรโบพลาวิน

0%

ไนอาซิน

0%

วิตามินอี

1%

วิตามินเค

1%

ซิงค์

0%

ฟอสฟอรัส

0%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

อาหารใกล้เคียง