ฐานข้อมูลพลังงานและสารอาหาร จากเครื่องดื่ม หน้า-1

รายชื่ออาหาร
Milk, 1% Fat - นม, ไขมัน 1 %
Milk, 2% Fat - นม, ไขมัน 2 %
Milk, whole, 3.25% milk fat - นม, จืด, ธรรมดา
Milk, 0% fat - นม, ไขมัน 0 %
Coffee, 3 in 1, Nescafe - กาแฟ, 3 in 1, เนสกาแฟ
Coffee, 3 in 1, Moccona - กาแฟ, 3 in 1, มอคโคนา
Soymilk, original and vanilla, unfortified - นม,ุถั่วเหลือง, น้ำเต้าหู้
Coke, regular - โค๊ก
Coke, diet - โต๊ก, ไดเอท
Whey Protein, Optimum 100% - เวย์, โปรตีน, Optimum 100%
Whey, Optimum Serious Mass - เวย์, โปรตีน, แมส
Whey protein, Cellucor - เวย์, โปรตีน, Cellucor
Whey protein, Elite Dymatize - เวย์, โปรตีน, อีลีท, ไดมาไทซ์
Whey protein, ISO-100 Dymatize - เวย์, โปรตีน, ไอโซเลท, ไดมาไทซ์
Whey protein, Super Mass Dymatize - เวย์, โปรตีน, ซูปเปอร์แมส, ไดมาไทซ์
Evolution Fresh Defense Up -
Evolution FreshOrange Juice -
Evolution Fresh Organic Ginger Limeade -
Evolution Fresh Sweet Greens and Lemon -
Starbuck, Iced Espresso Classics-Vanilla Latte -
Starbuck, Iced Espresso Classics-Caffe Mocha -
Starbuck, Iced Espresso Classics-Caramel Macchiato -
Starbuck, Shaken Sweet Tea -
Starbuck, Shaken Sweet Tea Lemonade -
Tazo Bottled Berry Blossom White -
Tazo Bottled Black Mango -
Tazo Bottled Black with Lemon -
Tazo Bottled Brambleberry -
Tazo Bottled Giant Peach -
Tazo Bottled Iced Passion -
Tazo Bottled Lemon Ginger -
TazoBottled Organic Black Lemonade -
Tazo Bottled Organic Iced Black Tea -
Tazo Bottled Organic Iced Green Tea -
Tazo Bottled Plum Pomegranate -
Tazo Bottled Tazoberry -
Tazo Bottled White Cranberry -
Teavana Shaken Iced Black Tea -
Teavana Shaken Iced Black Tea Lemonade -
Teavana Shaken Iced Green Tea -
Teavana Shaken Iced Green Tea Lemonade -
Teavana Shaken Iced Passion Tango" Tea -
Teavana Shaken Iced Passion Tango" Tea Lemonade -
Teavana Shaken Iced Peach Green Tea -
Starbuck, Iced Espresso Classics-Skinny Caramel Macchiato -
Starbuck, Iced Espresso Classics-Skinny Vanilla Latte -
Starbucks Doubleshot Energy Coffee Drink -
Starbucks Doubleshot Energy Hazelnut Drink -
Starbucks Doubleshot Energy Mocha Drink -
Starbucks Doubleshot Energy Vanilla Drink -

Page Navigation