ฐานข้อมูลพลังงานและสารอาหาร จากเครื่องดื่ม หน้า-3

รายชื่ออาหาร
Starbuck, Strawberry Smoothie -
Starbuck, Black Tea & Tangerine -
Starbuck, Classic Chai Tea Latte -
Starbuck, Iced Teavana Green Tea Latte -
Starbuck, Passion Tango Tea & Pineapple -
Starbuck, Pineapple Kona Pop Brewed Tea -
Acerola juice, raw -
Alcoholic bev, beer, light -
Alcoholic bev, beer, light, BUD LIGHT -
Alcoholic bev, beer, light, BUDWEISER SELECT -
Alcoholic bev, beer, light, MICHELOB ULTRA -
Alcoholic bev, beer, regular, all -
Alcoholic bev, beer, regular, BUDWEISER -
Alcoholic bev, creme de menthe, 72 proof -
Alcoholic bev, daiquiri, canned -
Alcoholic bev, daiquiri, prepared-from-recipe -
Alcoholic bev, distilled, all (gin, rum, vodka, whiskey) 100 proof -
Alcoholic bev, distilled, all (gin, rum, vodka, whiskey) 80 proof -
Alcoholic bev, distilled, all (gin, rum, vodka, whiskey) 86 proof -
Alcoholic bev, distilled, all (gin, rum, vodka, whiskey) 90 proof -
Alcoholic bev, distilled, all (gin, rum, vodka, whiskey) 94 proof -
Alcoholic bev, distilled, gin, 90 proof -
Alcoholic bev, distilled, rum, 80 proof -
Alcoholic bev, distilled, vodka, 80 proof -
Alcoholic bev, distilled, whiskey, 86 proof -
Alcoholic bev, liqueur, coffee with cream, 34 proof -
Alcoholic bev, liqueur, coffee, 53 proof -
Alcoholic bev, liqueur, coffee, 63 proof -
Alcoholic bev, pina colada, canned -
Alcoholic bev, pina colada, prepared-from-recipe -
Alcoholic bev, rice (sake) -
Alcoholic bev, tequila sunrise, canned -
Alcoholic bev, whiskey sour, canned -
Alcoholic bev, whiskey sour, prepared from item 14028 -
Alcoholic bev, whiskey sour, prepared with water, whiskey and powder mix -
Alcoholic bev, wine, cooking -
Alcoholic bev, wine, dessert, dry -
Alcoholic bev, wine, dessert, sweet -
Alcoholic bev, wine, light -
Alcoholic bev, wine, table, all -
Alcoholic bev, wine, table, red -
Alcoholic bev, wine, table, red, Barbera -
Alcoholic bev, wine, table, red, Burgundy -
Alcoholic bev, wine, table, red, Cabernet Franc -
Alcoholic bev, wine, table, red, Cabernet Sauvignon -
Alcoholic bev, wine, table, red, Carignane -
Alcoholic bev, wine, table, red, Claret -
Alcoholic bev, wine, table, red, Gamay -
Alcoholic bev, wine, table, red, Lemberger -
Alcoholic bev, wine, table, red, Merlot -

Page Navigation