แคลอรี่ใน Fish ball twinkle ( ปลาสาหร่ายทรงเครื่อง )

164Page viewed: 164 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish ball twinkle ( ปลาสาหร่ายทรงเครื่อง )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ปลาสาหร่ายทรงเครื่องในปริมาณ 100 g มีพลังงานทั้งหมด 70 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 11.5 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 4.8 กรัม, ไขมัน 0 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100 g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 70

พลังงานจากไขมัน 0

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0g

0%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 4.8g

2%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 11.5g

23%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

อาหารใกล้เคียง