แคลอรี่ใน Fish sauce, Oyster brand ( น้ำปลา, ตราหอยนางรม )

2063Page viewed: 2063 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish sauce, Oyster brand ( น้ำปลา, ตราหอยนางรม )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน น้ำปลา, ตราหอยนางรมในปริมาณ 1 tbsp (15 ml) มีพลังงานทั้งหมด 10 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 2 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม, ไขมัน 0 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 tbsp (15 ml)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 10

พลังงานจากไขมัน 0

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0g

0%

ไขมันอิ่มตัว 0g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0g

ไขมันทราน Fat 0g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 1190mg

50%

โพแทสเซียม 0mg

34%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 1g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล 1g

โปรตีน 2g

4%

แคลเซียม

2%

เหล็ก

2%

ไอโอดีน

4%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

อาหารใกล้เคียง