แคลอรี่ใน Fish, viscera, fermented ( ไตปลากระบอก )

804Page viewed: 804 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish, viscera, fermented ( ไตปลากระบอก )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ไตปลากระบอกในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 90 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 9.7 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 2.8 กรัม, ไขมัน 4.4 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 90

พลังงานจากไขมัน 40

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 4.4g

7%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 2.8g

1%

ใยอาหาร 0.2g

1%

น้ำตาล __g

โปรตีน 9.7g

19%

วิตามินเอ

166%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

0%

เหล็ก

0%

ไทอามิน

1%

ไรโบพลาวิน

29%

ไนอาซิน

8%

วิตามินอี

0%

ฟอสฟอรัส

32%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

อาหารใกล้เคียง