แคลอรี่ใน Fish with Chili Sauce ( ปลาราดพริกยูนนาน )

2182Page viewed: 2182 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish with Chili Sauce ( ปลาราดพริกยูนนาน )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ปลาราดพริกยูนนานในปริมาณ 1 fish มีพลังงานทั้งหมด 1681 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 128.8 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 49.1 กรัม, ไขมัน 111.5 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 fish

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 1681

พลังงานจากไขมัน 1003

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 111.5g

172%

ไขมันอิ่มตัว 19.4g

97%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 60.3g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 26.1g

ไขมันทราน Fat 0g

คลอเรสเตอรอล 300mg

100%

โซเดียม 7355mg

306%

โพแทสเซียม 3302mg

210%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 49.1g

16%

ใยอาหาร 10.1g

40%

น้ำตาล 17.5g

โปรตีน 128.8g

258%

วิตามินเอ

76%

วิตามินซี

162%

แคลเซียม

23%

เหล็ก

48%

วิตามืนดี

186%

วิตามินบี 6

77%

วิตามินบี 12

156%

แมกนีเซียม

66%

ไทอามิน

5%

ไรโบพลาวิน

5%

ไนอาซิน

9%

วิตามินอี

5%

วิตามินเค

368%

ซิงค์

10%

ฟอสฟอรัส

10%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

อาหารใกล้เคียง