แคลอรี่ใน Fried chicken breast with pumpkin ( อกไก่ผัดฟักทอง )

3500Page viewed: 3500 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fried chicken breast with pumpkin ( อกไก่ผัดฟักทอง )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน อกไก่ผัดฟักทองในปริมาณ 250 g มีพลังงานทั้งหมด 266 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 39 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 5.3 กรัม, ไขมัน 8 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 250 g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 266

พลังงานจากไขมัน 72

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 8g

12%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 5.3g

2%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 39g

78%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง