แคลอรี่ใน Fried chicken in ground peanut-coconut cream curry ( พะแนงไก่ทอด )

2103Page viewed: 2103 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fried chicken in ground peanut-coconut cream curry ( พะแนงไก่ทอด )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน พะแนงไก่ทอดในปริมาณ 1 มีพลังงานทั้งหมด 1450 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 42.5 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 138.7 กรัม, ไขมัน 79.6 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 1450

พลังงานจากไขมัน 716

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 79.6g

122%

ไขมันอิ่มตัว 32.6g

163%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 21.4g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 18.6g

ไขมันทราน Fat 0.1g

คลอเรสเตอรอล 256mg

85%

โซเดียม 3028mg

126%

โพแทสเซียม 1080mg

87%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 138.7g

46%

ใยอาหาร 7.1g

28%

น้ำตาล 27.9g

โปรตีน 42.5g

85%

วิตามินเอ

19%

วิตามินซี

33%

แคลเซียม

14%

เหล็ก

29%

วิตามืนดี

2%

วิตามินบี 6

34%

วิตามินบี 12

26%

แมกนีเซียม

27%

ไทอามิน

1%

ไรโบพลาวิน

3%

ไนอาซิน

0%

วิตามินอี

1%

วิตามินเค

161%

ซิงค์

3%

ฟอสฟอรัส

3%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

ส่วนประกอบของอาหาร

อาหารใกล้เคียง