แคลอรี่ใน Hi! Vitamin C 200% Orange ( ไฮ่ วิตามินซี 200% เครื่องดื่มวิตามินออเร้นจ์ )

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 ขวด (150 มิลลิลิตร)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 45

พลังงานจากไขมัน 0

% ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0g

0%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม 20mg

1%

โพแทสเซียม __mg

1%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 11g

4%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล 7g

โปรตีน 0g

0%

วิตามินซี

200%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

48Page viewed: 48 times

พลังงานและสารอาหารจาก Hi! Vitamin C 200% Orange ( ไฮ่ วิตามินซี 200% เครื่องดื่มวิตามินออเร้นจ์ )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ไฮ่ วิตามินซี 200% เครื่องดื่มวิตามินออเร้นจ์ ในปริมาณ 1 ขวด (150 มิลลิลิตร) มีพลังงานทั้งหมด 45 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 0 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 11 กรัม, ไขมัน 0 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

อาหารใกล้เคียง