แคลอรี่ใน High Protein Ice coffee ( กาแฟโปรตีนสูง )

314Page viewed: 314 times

พลังงานและสารอาหารจาก High Protein Ice coffee ( กาแฟโปรตีนสูง )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน กาแฟโปรตีนสูงในปริมาณ 2scoops(25g) มีพลังงานทั้งหมด 100 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 15 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 5 กรัม, ไขมัน 2.5 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 2scoops(25g)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 100

พลังงานจากไขมัน 23

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 2.5g

4%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม 170mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 5g

2%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล 3g

โปรตีน 15g

30%

แคลเซียม

100%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง