แคลอรี่ใน Lean Mass Gainer, VITAXTRONG, 10 lb- Molten Chocolate Blast ( ลีนแมสเกนเนอร์, ไวตราสตรอง )

264Page viewed: 264 times

พลังงานและสารอาหารจาก Lean Mass Gainer, VITAXTRONG, 10 lb- Molten Chocolate Blast ( ลีนแมสเกนเนอร์, ไวตราสตรอง )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ลีนแมสเกนเนอร์, ไวตราสตรองในปริมาณ 1 Heaping scoop (165 g) มีพลังงานทั้งหมด 620 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 66 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 76 กรัม, ไขมัน 6 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 Heaping scoop (165 g)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 620

พลังงานจากไขมัน 54

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 6g

9%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 175mg

58%

โซเดียม 210mg

9%

โพแทสเซียม 1040mg

6%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 76g

25%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 66g

132%

แคลเซียม

32%

เหล็ก

11%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง