แคลอรี่ใน Lean whey hers caramel butter(Fit Angle) ( ลีนเวย์ รสคาราเมลบัตเตอร์ )

964Page viewed: 964 times

พลังงานและสารอาหารจาก Lean whey hers caramel butter(Fit Angle) ( ลีนเวย์ รสคาราเมลบัตเตอร์ )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ลีนเวย์ รสคาราเมลบัตเตอร์ในปริมาณ 1 scoop มีพลังงานทั้งหมด 90 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 18 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 2.5 กรัม, ไขมัน 1 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 scoop

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 90

พลังงานจากไขมัน 9

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 1g

2%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 2.5g

1%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 18g

36%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง