แคลอรี่ใน NK Doughnut ( เอ็นเค โดนัท )

232Page viewed: 232 times

พลังงานและสารอาหารจาก NK Doughnut ( เอ็นเค โดนัท )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน เอ็นเค โดนัทในปริมาณ 100 g. มีพลังงานทั้งหมด 452 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 4.9 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 51 กรัม, ไขมัน 25 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100 g.

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 452

พลังงานจากไขมัน 225

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 25g

38%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 19mg

6%

โซเดียม 326mg

14%

โพแทสเซียม 201mg

9%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 51g

17%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 4.9g

10%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

0%

ไทอามิน

0%

ไรโบพลาวิน

0%

ไนอาซิน

0%

วิตามินอี

0%

คาเฟอีน

2mg

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง