แคลอรี่ใน Sugar, palm ( น้ำตาล, ปี๊บ )

20435Page viewed: 20435 times

พลังงานและสารอาหารจาก Sugar, palm ( น้ำตาล, ปี๊บ )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน น้ำตาล, ปี๊บในปริมาณ tsp (5g) มีพลังงานทั้งหมด 20 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 0 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 5 กรัม, ไขมัน 0 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

Sugar, palm

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค tsp (5g)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 20

พลังงานจากไขมัน 0

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0g

0%

ไขมันอิ่มตัว 0g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0g

ไขมันทราน Fat 0g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 12mg

1%

โพแทสเซียม 0mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 5g

2%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล 4g

โปรตีน 0g

0%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com