แคลอรี่ใน Tamarind, paste ( มะขาม, เปียก )

9784Page viewed: 9784 times

พลังงานและสารอาหารจาก Tamarind, paste ( มะขาม, เปียก )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน มะขาม, เปียกในปริมาณ 1 tbsp มีพลังงานทั้งหมด 75 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 1 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 17 กรัม, ไขมัน 0 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

Tamarind, paste

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 tbsp

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 75

พลังงานจากไขมัน 0

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0g

0%

ไขมันอิ่มตัว 0g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0g

ไขมันทราน Fat 0g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 55mg

2%

โพแทสเซียม 0mg

2%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 17g

6%

ใยอาหาร 8g

32%

น้ำตาล 9g

โปรตีน 1g

2%

วิตามินเอ

2%

วิตามินซี

38%

แคลเซียม

2%

เหล็ก

6%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

อาหารใกล้เคียง