แคลอรี่ใน Thai style, winter melon with chicken pickle lime soup ( ไก่ต้มฟัก, มะนาวดอง )

8600Page viewed: 8600 times

พลังงานและสารอาหารจาก Thai style, winter melon with chicken pickle lime soup ( ไก่ต้มฟัก, มะนาวดอง )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ไก่ต้มฟัก, มะนาวดองในปริมาณ 1 bowl (for 1) มีพลังงานทั้งหมด 259 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 41.5 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 13.9 กรัม, ไขมัน 5.6 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 bowl (for 1)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 259

พลังงานจากไขมัน 51

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 5.6g

9%

ไขมันอิ่มตัว 1.5g

8%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 1.3g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 1.5g

ไขมันทราน Fat 0g

คลอเรสเตอรอล 106mg

35%

โซเดียม 2428mg

101%

โพแทสเซียม 496mg

69%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 13.9g

5%

ใยอาหาร 8.9g

36%

น้ำตาล 1.4g

โปรตีน 41.5g

83%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

69%

แคลเซียม

5%

เหล็ก

13%

วิตามืนดี

3%

วิตามินบี 6

43%

วิตามินบี 12

6%

แมกนีเซียม

17%

ไทอามิน

1%

ไรโบพลาวิน

5%

ไนอาซิน

7%

วิตามินอี

0%

วิตามินเค

0%

ซิงค์

3%

ฟอสฟอรัส

5%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง