แคลอรี่ใน whey,chocolate,vx ( เวย์,ช๊อกโกแลต,vx )

1291Page viewed: 1291 times

พลังงานและสารอาหารจาก whey,chocolate,vx ( เวย์,ช๊อกโกแลต,vx )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน เวย์,ช๊อกโกแลต,vxในปริมาณ 1/4 scoop มีพลังงานทั้งหมด 160 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 16.5 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 19 กรัม, ไขมัน 1.5 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1/4 scoop

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 160

พลังงานจากไขมัน 14

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 1.5g

2%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม 53mg

2%

โพแทสเซียม __mg

2%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 19g

6%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 16.5g

33%

แคลเซียม

9%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง