แคลอรี่ใน Almond breeze ( อัลมอนด์ นม )

319Page viewed: 319 times

พลังงานและสารอาหารจาก Almond breeze ( อัลมอนด์ นม )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน อัลมอนด์ นมในปริมาณ 1 box มีพลังงานทั้งหมด 25 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 2 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม, ไขมัน 2 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 box

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 25

พลังงานจากไขมัน 18

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 2g

3%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 1g

0%

ใยอาหาร 1g

4%

น้ำตาล __g

โปรตีน 2g

4%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา