แคลอรี่ใน CAMPBELL'S, V8 Vegetable Juice, Spicy Hot V8

682Page viewed: 682 times

พลังงานและสารอาหารจาก CAMPBELL'S, V8 Vegetable Juice, Spicy Hot V8

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน CAMPBELL'S, V8 Vegetable Juice, Spicy Hot V8ในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 21 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 0.8 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 4.1 กรัม, ไขมัน 0 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 21

พลังงานจากไขมัน 0

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0g

0%

ไขมันอิ่มตัว 0g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 198mg

8%

โพแทสเซียม 267mg

6%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 4.1g

1%

ใยอาหาร 0.8g

3%

น้ำตาล 3.3g

โปรตีน 0.8g

2%

วิตามินเอ

10%

วิตามินซี

49%

แคลเซียม

2%

เหล็ก

2%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

อาหารใกล้เคียง