แคลอรี่ใน Carbonated beverage, root beer ( รูทเบียร์ )

2179Page viewed: 2179 times

พลังงานและสารอาหารจาก Carbonated beverage, root beer ( รูทเบียร์ )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน รูทเบียร์ในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 41 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 0 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 10.6 กรัม, ไขมัน 0 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 41

พลังงานจากไขมัน 0

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0g

0%

ไขมันอิ่มตัว 0g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 13mg

1%

โพแทสเซียม 1mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 10.6g

4%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล 10.6g

โปรตีน 0g

0%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

1%

เหล็ก

0%

วิตามืนดี

0%

วิตามินบี 6

0%

วิตามินบี 12

0%

แมกนีเซียม

0%

ไทอามิน

0%

ไรโบพลาวิน

0%

ไนอาซิน

0%

วิตามินอี

0%

วิตามินเค

0%

ซิงค์

0%

ฟอสฟอรัส

0%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com