แคลอรี่ใน Coffee, instant, with sugar, mocha-flavor, powder

1241Page viewed: 1241 times

พลังงานและสารอาหารจาก Coffee, instant, with sugar, mocha-flavor, powder

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Coffee, instant, with sugar, mocha-flavor, powderในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 460 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 5.3 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 74 กรัม, ไขมัน 15.9 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 460

พลังงานจากไขมัน 143

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 15.9g

24%

ไขมันอิ่มตัว 4.9g

25%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 1.1g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 8.9g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 317mg

13%

โพแทสเซียม 1033mg

9%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 74g

25%

ใยอาหาร 1.9g

8%

น้ำตาล 58.2g

โปรตีน 5.3g

11%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

1%

แคลเซียม

27%

เหล็ก

0%

วิตามืนดี

0%

วิตามินบี 6

3%

วิตามินบี 12

8%

แมกนีเซียม

17%

ไทอามิน

2%

ไรโบพลาวิน

2%

ไนอาซิน

11%

วิตามินอี

0%

วิตามินเค

2%

ซิงค์

6%

ฟอสฟอรัส

25%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา