แคลอรี่ใน Cookies, ladyfingers, without lemon juice and rind

683Page viewed: 683 times

พลังงานและสารอาหารจาก Cookies, ladyfingers, without lemon juice and rind

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Cookies, ladyfingers, without lemon juice and rindในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 363 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 10.6 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 59.7 กรัม, ไขมัน 9.1 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 363

พลังงานจากไขมัน 82

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 9.1g

14%

ไขมันอิ่มตัว 3g

15%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 1.4g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 3.7g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 221mg

74%

โซเดียม 147mg

6%

โพแทสเซียม 113mg

4%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 59.7g

20%

ใยอาหาร 1g

4%

น้ำตาล __g

โปรตีน 10.6g

21%

วิตามินเอ

11%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

5%

เหล็ก

20%

วิตามินบี 6

6%

วิตามินบี 12

13%

แมกนีเซียม

3%

ไทอามิน

19%

ไรโบพลาวิน

25%

ไนอาซิน

11%

ซิงค์

8%

ฟอสฟอรัส

17%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

อาหารใกล้เคียง