แคลอรี่ใน Daily ( กราโนล่าา )

166Page viewed: 166 times

พลังงานและสารอาหารจาก Daily ( กราโนล่าา )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน กราโนล่าาในปริมาณ 1 ซอง มีพลังงานทั้งหมด 153 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 3 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 20 กรัม, ไขมัน 7 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 ซอง

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 153

พลังงานจากไขมัน 63

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 7g

11%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 20g

7%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 3g

6%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง