แคลอรี่ใน dsdddsdsds ( ddddsdsd )

147Page viewed: 147 times

พลังงานและสารอาหารจาก dsdddsdsds ( ddddsdsd )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ddddsdsdในปริมาณ 100 g มีพลังงานทั้งหมด 227 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 2.7 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 11.8 กรัม, ไขมัน 21 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100 g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 227

พลังงานจากไขมัน 189

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 21g

32%

ไขมันอิ่มตัว 2.9g

15%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 2.5g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 13.3g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 11mg

0%

โพแทสเซียม 690mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 11.8g

4%

ใยอาหาร 9.2g

37%

น้ำตาล 0.4g

โปรตีน 2.7g

5%

วิตามินเอ

4%

วิตามินซี

20%

แคลเซียม

1%

เหล็ก

4%

วิตามืนดี

0%

วิตามินบี 6

19%

วิตามินบี 12

0%

แมกนีเซียม

10%

ไทอามิน

7%

ไรโบพลาวิน

11%

ไนอาซิน

14%

วิตามินอี

10%

วิตามินเค

35%

ซิงค์

7%

ฟอสฟอรัส

7%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

ส่วนประกอบของอาหาร

IngredientServQtycalPCF
Avocados, raw, California - 1 fruit, without skin and seed (136g)12272.71221

อาหารใกล้เคียง