แคลอรี่ใน Fish , pangasius ( ปลาสวาย )

648Page viewed: 648 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish , pangasius ( ปลาสวาย )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ปลาสวายในปริมาณ 100 มีพลังงานทั้งหมด 256 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 15.4 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม, ไขมัน 21.5 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 256

พลังงานจากไขมัน 194

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 21.5g

33%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0g

0%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 15.4g

31%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

อาหารใกล้เคียง