แคลอรี่ใน Fish baked fruit ( ปลาดอลลี่อบผลไม้ )

4846Page viewed: 4846 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish baked fruit ( ปลาดอลลี่อบผลไม้ )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ปลาดอลลี่อบผลไม้ในปริมาณ 1 มีพลังงานทั้งหมด 138 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 23.2 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 6.8 กรัม, ไขมัน 1.7 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

Fish baked fruit

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 138

พลังงานจากไขมัน 15

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 1.7g

3%

ไขมันอิ่มตัว 0.3g

2%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0.5g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0.3g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 84mg

28%

โซเดียม 91mg

4%

โพแทสเซียม 365mg

3%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 6.8g

2%

ใยอาหาร 0.7g

3%

น้ำตาล 5.2g

โปรตีน 23.2g

46%

วิตามินเอ

3%

วิตามินซี

47%

แคลเซียม

7%

เหล็ก

4%

วิตามืนดี

18%

วิตามินบี 6

13%

วิตามินบี 12

48%

แมกนีเซียม

8%

ไทอามิน

8%

ไรโบพลาวิน

5%

ไนอาซิน

10%

วิตามินอี

1%

วิตามินเค

1%

ซิงค์

8%

ฟอสฟอรัส

28%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ส่วนประกอบของอาหาร

อาหารใกล้เคียง