แคลอรี่ใน Fish maw ( กระเพาะปลา )

13215Page viewed: 13215 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish maw ( กระเพาะปลา )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน กระเพาะปลาในปริมาณ ถ้วย มีพลังงานทั้งหมด 320 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 18.8 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 38.6 กรัม, ไขมัน 10.4 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค ถ้วย

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 320

พลังงานจากไขมัน 94

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 10.4g

16%

ไขมันอิ่มตัว 2.7g

14%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 2.5g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 3.9g

ไขมันทราน Fat 0g

คลอเรสเตอรอล 167mg

56%

โซเดียม 102mg

4%

โพแทสเซียม 303mg

3%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 38.6g

13%

ใยอาหาร 3.2g

13%

น้ำตาล 1.1g

โปรตีน 18.8g

38%

วิตามินเอ

3%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

9%

เหล็ก

8%

วิตามืนดี

7%

วิตามินบี 6

23%

วิตามินบี 12

12%

แมกนีเซียม

15%

ไทอามิน

9%

ไรโบพลาวิน

12%

ไนอาซิน

4%

วิตามินอี

1%

วิตามินเค

0%

ซิงค์

8%

ฟอสฟอรัส

17%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ส่วนประกอบของอาหาร

อาหารใกล้เคียง