แคลอรี่ใน Fish snack Taro Original flavoured ( ปลาสวรรค์ ทาโร่ รสดั่งเดิม )

1292Page viewed: 1292 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish snack Taro Original flavoured ( ปลาสวรรค์ ทาโร่ รสดั่งเดิม )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ปลาสวรรค์ ทาโร่ รสดั่งเดิมในปริมาณ 1bag(30g) มีพลังงานทั้งหมด 90 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 30 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 14 กรัม, ไขมัน 0 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1bag(30g)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 90

พลังงานจากไขมัน 0

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0g

0%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 5mg

2%

โซเดียม 740mg

31%

โพแทสเซียม __mg

21%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 14g

5%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล 3g

โปรตีน 30g

60%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

อาหารใกล้เคียง