แคลอรี่ใน Fried Chicken with Garlic and Papper with Rice ( ข้าวไก่กระเทียมพริกไทย )

7475Page viewed: 7475 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fried Chicken with Garlic and Papper with Rice ( ข้าวไก่กระเทียมพริกไทย )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ข้าวไก่กระเทียมพริกไทยในปริมาณ 1box(330กรัม) มีพลังงานทั้งหมด 480 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 25 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 80 กรัม, ไขมัน 7 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1box(330กรัม)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 480

พลังงานจากไขมัน 63

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 7g

11%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 80g

27%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 25g

50%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง