แคลอรี่ใน Fried Chinese Radish,egg ( ไชโป๊ผัดไข่ )

975Page viewed: 975 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fried Chinese Radish,egg ( ไชโป๊ผัดไข่ )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ไชโป๊ผัดไข่ในปริมาณ Dish มีพลังงานทั้งหมด 415 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 20.5 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 64.1 กรัม, ไขมัน 10.2 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค Dish

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 415

พลังงานจากไขมัน 92

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 10.2g

16%

ไขมันอิ่มตัว 3.3g

17%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 2.2g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 3.8g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 372mg

124%

โซเดียม 420mg

18%

โพแทสเซียม 3632mg

12%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 64.1g

21%

ใยอาหาร 23.9g

96%

น้ำตาล 37.7g

โปรตีน 20.5g

41%

วิตามินเอ

10%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

69%

เหล็ก

47%

วิตามืนดี

20%

วิตามินบี 6

39%

วิตามินบี 12

14%

แมกนีเซียม

47%

ไทอามิน

18%

ไรโบพลาวิน

40%

ไนอาซิน

17%

วิตามินอี

0%

วิตามินเค

6%

ซิงค์

14%

ฟอสฟอรัส

20%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

ส่วนประกอบของอาหาร

อาหารใกล้เคียง