แคลอรี่ใน Fried crispy enoki mushroom ( เห็ดเข็มทองทอดกรอบ )

1105Page viewed: 1105 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fried crispy enoki mushroom ( เห็ดเข็มทองทอดกรอบ )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน เห็ดเข็มทองทอดกรอบในปริมาณ 30 grams มีพลังงานทั้งหมด 160 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 4 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 15 กรัม, ไขมัน 10 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 30 grams

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 160

พลังงานจากไขมัน 90

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 10g

15%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม 200mg

8%

โพแทสเซียม __mg

6%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 15g

5%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 4g

8%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง