แคลอรี่ใน Fried Meat ball ( ลูกชิ้นทอด )

11836Page viewed: 11836 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fried Meat ball ( ลูกชิ้นทอด )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ลูกชิ้นทอดในปริมาณ 1 ลูก มีพลังงานทั้งหมด 75 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 2 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 8.4 กรัม, ไขมัน 3.8 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 ลูก

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 75

พลังงานจากไขมัน 34

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 3.8g

6%

ไขมันอิ่มตัว 1.2g

6%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0.7g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 1.5g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 7mg

2%

โซเดียม 87mg

4%

โพแทสเซียม 121mg

2%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 8.4g

3%

ใยอาหาร 0.6g

2%

น้ำตาล 0.4g

โปรตีน 2g

4%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

1%

แคลเซียม

1%

เหล็ก

1%

วิตามืนดี

1%

วิตามินบี 6

5%

วิตามินบี 12

1%

แมกนีเซียม

2%

ไทอามิน

3%

ไรโบพลาวิน

1%

ไนอาซิน

4%

วิตามินอี

0%

วิตามินเค

0%

ซิงค์

1%

ฟอสฟอรัส

3%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

ส่วนประกอบของอาหาร

อาหารใกล้เคียง