แคลอรี่ใน fried rice with eggs and Pickle ( ข้าวผัดผักกาดดองใส่ไข่2ฟอง )

1767Page viewed: 1767 times

พลังงานและสารอาหารจาก fried rice with eggs and Pickle ( ข้าวผัดผักกาดดองใส่ไข่2ฟอง )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ข้าวผัดผักกาดดองใส่ไข่2ฟองในปริมาณ 1 จาน มีพลังงานทั้งหมด 400 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 15 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 40 กรัม, ไขมัน 20 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 จาน

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 400

พลังงานจากไขมัน 180

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 20g

31%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม 1200mg

50%

โพแทสเซียม __mg

34%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 40g

13%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 15g

30%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง