แคลอรี่ใน Garlic, raw ( กระเทียม, สด )

17114Page viewed: 17114 times

พลังงานและสารอาหารจาก Garlic, raw ( กระเทียม, สด )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน กระเทียม, สดในปริมาณ 1 clove(3 g) มีพลังงานทั้งหมด 5 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 0.2 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม, ไขมัน 0 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 clove(3 g)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 5

พลังงานจากไขมัน 0

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0g

0%

ไขมันอิ่มตัว 0g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0g

ไขมันทราน Fat 0g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 1mg

0%

โพแทสเซียม 12mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 1g

0%

ใยอาหาร 0.1g

0%

น้ำตาล 0g

โปรตีน 0.2g

0%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

1%

แคลเซียม

0%

เหล็ก

0%

วิตามืนดี

0%

วิตามินบี 6

0%

วิตามินบี 12

0%

แมกนีเซียม

0%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

อาหารใกล้เคียง