แคลอรี่ใน Gotu kola juice ( ใบบัวบก )

88Page viewed: 88 times

พลังงานและสารอาหารจาก Gotu kola juice ( ใบบัวบก )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ใบบัวบกในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 44 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 1.8 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 7.1 กรัม, ไขมัน 0.9 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 44

พลังงานจากไขมัน 8

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0.9g

1%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 7.1g

2%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 1.8g

4%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง