แคลอรี่ใน Herberlife 24 ( เฮอร์เบอร์ไลฟ์ 24 )

421Page viewed: 421 times

พลังงานและสารอาหารจาก Herberlife 24 ( เฮอร์เบอร์ไลฟ์ 24 )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน เฮอร์เบอร์ไลฟ์ 24ในปริมาณ 2scoops(26g) มีพลังงานทั้งหมด 90 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 10 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 12 กรัม, ไขมัน 0 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 2scoops(26g)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 90

พลังงานจากไขมัน 0

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0g

0%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม 190mg

8%

โพแทสเซียม 240mg

5%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 12g

4%

ใยอาหาร 6g

24%

น้ำตาล 5g

โปรตีน 10g

20%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง