แคลอรี่ใน Kapraow Chicken ( กระเพราไก่ )

611Page viewed: 611 times

พลังงานและสารอาหารจาก Kapraow Chicken ( กระเพราไก่ )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน กระเพราไก่ในปริมาณ 300 g มีพลังงานทั้งหมด 573 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 16.8 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 76.8 กรัม, ไขมัน 22 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 300 g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 573

พลังงานจากไขมัน 198

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 22g

34%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 76.8g

26%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 16.8g

34%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

0%

เหล็ก

0%

ไทอามิน

0%

ไรโบพลาวิน

0%

ไนอาซิน

0%

วิตามินอี

0%

ฟอสฟอรัส

0%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง