แคลอรี่ใน Kapraow pork ( กระเพราหมู )

763Page viewed: 763 times

พลังงานและสารอาหารจาก Kapraow pork ( กระเพราหมู )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน กระเพราหมูในปริมาณ 300 มีพลังงานทั้งหมด 580 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 27 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม, ไขมัน 17.2 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 300

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 580

พลังงานจากไขมัน 155

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 17.2g

26%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 27g

54%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

0%

เหล็ก

0%

ไทอามิน

0%

ไรโบพลาวิน

0%

ไนอาซิน

0%

วิตามินอี

0%

ฟอสฟอรัส

0%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง