แคลอรี่ใน Lean whey hers 1scoop ( ลีนเวย์ เฮอร์ โปรตีน )

876Page viewed: 876 times

พลังงานและสารอาหารจาก Lean whey hers 1scoop ( ลีนเวย์ เฮอร์ โปรตีน )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ลีนเวย์ เฮอร์ โปรตีนในปริมาณ 1 scoop มีพลังงานทั้งหมด 90 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 17 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 3 กรัม, ไขมัน 1.5 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 scoop

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 90

พลังงานจากไขมัน 14

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 1.5g

2%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม 40mg

2%

โพแทสเซียม __mg

1%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 3g

1%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 17g

34%

วิตามินเอ

4%

แคลเซียม

9%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง