แคลอรี่ใน Pock, Ball, Grill ( ลูกชิ้นหมูปิ้ง, เนื้อล้วน, เอ็นหมู )

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 ไม้ (4 ลูก)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 30

พลังงานจากไขมัน 9

% ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 1g

2%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 3.5g

1%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 1g

2%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

89237Page viewed: 89237 times

พลังงานและสารอาหารจาก Pock, Ball, Grill ( ลูกชิ้นหมูปิ้ง, เนื้อล้วน, เอ็นหมู )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ลูกชิ้นหมูปิ้ง, เนื้อล้วน, เอ็นหมู ในปริมาณ 1 ไม้ (4 ลูก) มีพลังงานทั้งหมด 30 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 1 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 3.5 กรัม, ไขมัน 1 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

อาหารใกล้เคียง