แคลอรี่ใน PPP ( พีพีพี )

154Page viewed: 154 times

พลังงานและสารอาหารจาก PPP ( พีพีพี )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน พีพีพีในปริมาณ 2tbsp(12g) มีพลังงานทั้งหมด 40 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 10 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม, ไขมัน 0 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 2tbsp(12g)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 40

พลังงานจากไขมัน 0

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0g

0%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม 100mg

4%

โพแทสเซียม __mg

3%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0g

0%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 10g

20%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง